Jak obliczyć powierzchnię zabudowy?

Osoby budujące dom często są konfrontowane z wieloma terminami, które wiele mówią przede wszystkim fachowcom. Terminologia ta pojawia się między innymi w dokumentacji, którą należy przygotować ubiegając się o pozwolenie na budowę, trudno zaś liczyć na wyrozumiałość urzędnika, jeżeli nasza pomyłka wyniknie z jej nieznajomości. Na początku dwudziestego pierwszego wieku nie możemy już narzekać na brak dostępu do informacji o zagadnieniach budowlanych, braki w tym zakresie mogą być więc motywowane wyłącznie naszą własną opieszałością lub niefrasobliwością.

Jak obliczyć powierzchnię zabudowy?
Jak obliczyć powierzchnię zabudowy?

Wśród terminów, których znaczenie dobrze jest znać jeszcze zanim zaczniemy ich używać znajduje się między innymi powierzchnia zabudowy, która często pojawia się w opozycji do powierzchni całkowitej domu. Choć termin ten brzmi tajemniczo zrozumienie jego znaczenia nie powinno sprawiać nam większych trudności, powierzchnią zabudowy jest bowiem ta, którą budynek zajmuje na działce. Warto w tym miejscu podkreślić, że mówimy o niej już w kontekście wykończonego budynku, a nie w odniesieniu do domu, który dopiero powstaje, poczynienie tego zastrzeżenia pozwoli nam więc bez wątpienia wystrzec się wielu błędów, z którymi możemy mieć do czynienia w innym wypadku.

Przy ustalaniu powierzchni zabudowy dobrze jest wiedzieć też, jakie elementy nie są do niej wliczane. Prawo mówi w tym kontekście między innymi o tak zwanych „elementach drugorzędnych”, jeżeli więc dom posiada wystające schody zewnętrzne lub daszki nie ma obowiązku dodawania zajmowanej przez nie powierzchni do ogólnego rachunku. Powierzchnia zabudowy nie obejmuje również szklarni i altan, które znajdują się przy domu, nie powinniśmy zaś wliczać do niej również oświetlenia zewnętrznego. Informacja o powierzchni zabudowy nie powinna być mylona również z danymi na temat powierzchni całkowitej budynku, ta bowiem obejmuje sumę wszystkich jego kondygnacji bez względu na to, czy znajdują się one nad, czy też pod ziemią. Wyznaczanie powierzchni zabudowy to czynność ważna, wymaga więc określonej wiedzy i umiejętności. Jeżeli nie chcemy, aby było ono źródłem niedomówień, powinniśmy zdecydować się na to, aby zadaniem jej wyznaczania zajął się fachowiec, który z pewnością poradzi z nim sobie lepiej niż amator.

Aranżacja salonu to już temat na osobny wpis ale warto zaznaczyć, że powierzchnia domu ma tu sporo do znaczenia.